Logga!

Kontakta en politiker

Genom att du kontakta en politiker i Stadsbyggnadsnämnden kan vi förhoppnings riva upp rivningsbeslutet. Skicka ett mail eller ring till en av ledamöterna!


Alvendal, Kristina(m) ordf
Telefon arbete: 508 29 005
E-post: kristina.alvendal@stadshuset.stockholm.se

Lindberg, Teres(s) v. ordf
Telefon arbete: 08-508 29 263
E-post: teres.lindberg@stadshuset.stockholm.se

Koch, Inger(m)
Telefon arbete: 070-715 69 18
E-post: inger.koch@comhem.se

Blom, Anders(m)
Telefon mobil: 076-843 12 51

Jönsson, Peter(m)
E-post: Peter.jonsson@moderat.se

Liljeqvist, Tomi(m)
E-post: tomi.liljeqvist@moderat.se

Dundar, Abit(fp)
Telefon mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stadshuset.stockholm.se
Oljeqvist, Göran(kd)
Telefon mobil: 076-55 55 240
E-post: goran.oljeqvist@kristdemokraterna.se; goran.oljeqvist@gmail.com

Hamednaca, Arhe(s)
Telefon arbete: 08-691 72 81
Telefon mobil: 0739-50 22 81
E-post: arhe.hamednaca@fryshuset.se

Ekdahl, Gunni (s)
Telefon mobil: 070-586 13 56
E-post: gunni_ekdahl@msn.com

Dölek, Hasan(s)
Telefon arbete: 728 00 34
Telefon mobil: 070-743 84 77
E-post: dolekhasan@hotmail.com

Obermäller, Cecilia(mp)
Telefon mobil: 070-765 20 40
E-post: cecilia.obermuller@pol.stockholm.se

Hannäs, Maria(v)
Telefon arbete: 08-508 29 188
E-post: maria.hannas@pol.stockholm.se