Logga!

Dokument

Förslag
Förslag till ombyggnation av Rinkebyhuset (08_december_2009_rinkebyhuset_forslag.pdf)

Flyers, namnlistor, afficher, etc.
Namninsamling (rinkebyhuset_namnlista.pdf)
Flygblad för demonstrationen 26 November - a5 (26_november_2009_flygblad_demonstration_a5.pdf)
Flygblad för demonstrationen 26 November - a5*2 (26_november_2009_flygblad_demonstration_a5_2.pdf)

Överklaganden
17 november 2009 - Rinkebyhusets vänner/Nätverket Järvas Framtid (17_oktober_2009.pdf)

Politiska handlingar
O3 September 2009 - Beslut att bevilja rivningslov (03_september_2009_beslut_att_bevilja_rivningslov.pdf)

Uttalanden
16 november 2009 - Riv inte ner Rinkebyhuset, lös bostadsbristen! (Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad)
18 november 2009 - Öppet brev till Joakim Larsson (Vänsterpartiet Storstockholm)